ÇEVRE İÇİN İNOVASYON

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Sürdürülebilir bir gelecek için tekstil sektörünün dönüşümüne katkıda bulunuyoruz.

Çevreye duyarlıyız ve hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmanın ancak sürdürülebilirlikle mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu nedenle kurumsal stratejilerimizi sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak planlıyoruz ve şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bu yaklaşımı bütünsel bir bakış açısı ile uyguluyoruz.