DEXXTEX, bütüncül bir yaklaşımla; ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin tümünü tek bir çatı altında yönetebileceği sürdürülebilirlik stratejisini oluşturarak iş modeline entegre etmiştir.

Stratejinin kapsayıcı olmasına özen göstererek, paydaşlarının görüş ve beklentilerini karşılayan uygulamalar içermesinin üzerinde önemle durulmuştur.

Beş farklı ana kategoride konumlandırılan stratejide her bir ana kategori altında sürdürülebilirlik alanında değer yaratmaya yönelik farklı aksiyonlar tanımlanmıştır.

DEXXTEX Sürdürülebilirlik Stratejisi Temel Taşları

  • Sürdürülebilir Ürünler
  • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
  • İnsan Sağlığı ve Refahı
  • Sorumlu Yönetim
  • Çevreye Duyarlılık